Quay lại
Tiếp theo

Thứ năm, 10/03/2022 | 05:06 GMT+7


Thông báo về việc giảng dạy và học tập trong tình hình mới

TẢI BẢN SCAN DẤU ĐỎ TẠI ĐÂY

1. Do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội còn diễn biến phức tạp; căn cứ khả năng thực tế việc phòng chống dịch của Nhà trường; để đảm bảo sức khỏe cho giảng viên và học viên, sinh viên, Trường Đại học Đông Đô tạm hoãn việc giảng dạy và học tập trực tiếp tại trường, tiếp tục việc giảng dạy và học tập trực tuyến (online) đối với toàn thể học viên, sinh viên Nhà trường cho đến khi có thông báo mới.

2. Học viên có nhu cầu bảo vệ luận văn; sinh viên có nhu cầu thực tập, thực hiện đồ án, thi học phần thay thế để được xét tốt nghiệp trong năm 2022 được trở lại Trụ sở chính của Nhà trường tại Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội hoặc cơ sở 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Điều kiện trở lại trường

- Đã tiêm ít nhất 2 liều vắcxin phòng Covid-19 (mũi 2 đã tiêm được 14 ngày);

- F0, F1 đã khỏi bệnh phải có giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly, khỏi bệnh của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch phường, xã, thị trấn.

4. Nhà trường thực hiện việc phòng, chống dịch Covid-19

- Liên hệ với Trung tâm Y tế xã Phú Nghĩa/phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân/huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội để đảm bảo khả năng phòng chống dịch;

- Kiểm tra điều kiện phòng dịch: 5K, khai báo y tế (lần đầu) và đo nhiệt độ (hàng ngày) khi đến trường. Nếu học viên, sinh viên có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19, phải thực hiện cách ly theo quy định của ngành y tế.

5. Tổ chức thực hiện

- Các khoa/ngành và các đơn vị có học viên, sinh viên thuộc đối tượng áp dụng thông báo cho học viên, sinh viên biết và thực hiện; làm Tờ trình xin chuyển đổi hình thức dạy học học phần theo Kế hoạch giảng dạy và học tập đã được phê duyệt (nếu có), gửi Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên trình Hiệu trưởng xét duyệt;

- Các Phòng: Hành chính-Tổng hợp, Đào tạo và Quản lý sinh viên, Tài chính - Kế toán và các đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập; bảo vệ sức khỏe cho giảng viên và học viên, sinh viên./.

 

 Nơi nhận:
- BGH (để b/c);
- Các khoa, phòng (để t/h);
- Công báo website Nhà trường;
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký) 

  PGS, TS. Lê Ngọc Tòng