Quay lại
Tiếp theo

Thứ ba, 19/05/2015 | 10:44 GMT+7


Kế hoạch đào tạo


Về kiến thức

Trang bị cho sinh viên kiến thức thực hành và lí luận cơ bản, hệ thống về tiếng Anh và chuyên ngành, đồng thời trang bị cho sinh viên lượng kiến thức chuyên ngành cần thiết theo hướng chuyên sâu. Cử nhân tiếng Anh chuyên ngành am hiểu và tinh thông cả hai lĩnh vực, vừa nắm vững các kiến thức ngôn ngữ và văn hoá Anh - Mỹ, vừa nắm vững kiến thức sâu rộng, tiếp cận vấn đề mang tính thời sự liên quan tới lĩnh vực riêng biệt như kinh tế đối ngoại hoặc quản trị kinh doanh hoặc tài chính – ngân hàng của Việt Nam cũng như của các nước khác trên thế giới.

Trang bị cho người học những phương pháp, cách thức ứng dụng những kiến thức đã được trang bị vào điều kiện công tác ở Việt Nam cũng như nước ngoài tại nhiều khu vực ngành nghề khác nhau trong môi trường quốc tế hóa, toàn cầu hoá và trong thời đại tri thức hiện nay.

Nền tảng kiến thức cơ bản, có hệ thống và phương pháp nghiên cứu, ứng dụng được trang bị là cơ sở quan trọng để cử nhân ngành tiếng Anh chuyên ngành kinh tế  tiếp tục học tập, nghiên cứu ở những cấp học cao hơn ở trong và ngoài nước hoặc tự bổ sung kiến thức khi thâm nhập vào thực tế công tác.

Về kỹ năng

Trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hành tiếng Anh và kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá các vấn đề  liên quan tới chuyên ngành; kỹ năng xử lý các vấn đề thực tiễn trong kinh tế đối ngoại hoặc quản trị kinh doanh hoặc tài chính-ngân hàng của Việt Nam. Sinh viên được trang bị tốt kỹ năng ngoại ngữ để làm việc tốt nhất trong môi trường hội nhập quốc tế với kỹ năng mềm và các kỹ năng cần thiết trong công việc, như: kỹ năng tin học ứng dụng, kỹ năng giao tiếp, quan hệ công chúng và kỹ năng trình bày, đặc biệt là kỹ năng phối hợp làm việc theo nhóm.

Sinh viên được rèn luyện kỹ năng dự báo và xử lí các vấn đề liên quan tới lĩnh vực kinh tế đối ngoại hoặc tài chính ngân hàng, đồng thời có các kỹ năng tác nghiệp trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại, tài chính - ngân hàng, hoặc quản trị kinh doanh, đồng thời được rèn luyện kỹ năng phiên dịch tiếng Anh, giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành kinh tế quản lí, am hiểu và tinh thông các khái niệm, thuật ngữ, nguyên lí kinh tế và quản trị bằng tiếng Anh.


Về thái độ

Chương trình đào tạo Cử nhân tiếng Anh chuyên ngành rèn luyện cho người học phải có thái độ tích cực, nghiêm túc, cần cù, có sức khoẻ tốt, có phẩm chất chính trị trong sáng, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, vì đồng thời phải tham gia nhiều môn học thuộc hai lĩnh vực biệt lập đó là ngôn ngữ và kinh tế - quản lí.

Chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành rèn luyện cho sinh viên ý thức làm việc tự chủ độc lập, đề cao tính hiệu quả và ý thức làm việc theo nhóm, ý thức tận tuỵ công việc, ý thức tự giác trong xử lí, phân tích vấn đề và ý thức cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Người học được rèn luyện đạo đức, ý thức vươn lên trong thời đại tri thức, hội nhập, toàn cầu hoá hiện nay; được nhận thức rõ về tầm quan trọng của ngoại ngữ tiếng Anh cũng như của kiến thức chuyên ngành kinh tế đối ngoại hoặc quản trị kinh doanh hoặc tài chính - ngân hàng.

- Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Cử nhân tiếng Anh chuyên ngành kinh tế có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương, các Bộ, các ngành hữu quan của Việt Nam, tổ chức kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam, công ty nước ngoài tại nước ngoài; có khả năng giảng dạy môn học chuyên ngành bằng tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo bậc đại học; tham gia nghiên cứu, hoạch định các chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam;  hoặc tiếp tục theo học ở bậc sau đại học ngành Tiếng Anh.