Quay lại
Tiếp theo

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Liên chi hội sinh viên 2017 - 2018

 

HỘI SVVN – TP HÀ NỘI
BCH ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ
Số: 01 – HD/HSV
 
 
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
 
 
 
Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2016
 
HƯỚNG DẪN
Tổ chức đại hội Liên chi Hội Sinh viên các khoa
Nhiệm kỳ 2017 – 2018
 
          Thực hiện Thông báo số 01 – TB/HSV ngày 10 tháng 05 năm 2016 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Đại học Đông Đô về việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội sinh viên Đại học Đông Đô lần thứ VI nhiệm kì 2017 - 2018, Ban Thư ký Hội sinh viên triển khai tổ chức Đại hội đại biểu Liên chi Hội SV các khoa trong Đại học Đông Đô. Để chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội, BTK Hội Sinh Viên đưa ra hướng dẫn quy trình tiến hành đại hội và các mẫu văn bản kèm theo như sau:
 
                     4.  Danh sách Ban chấp hành Liên chi hội sinh viên
 
LƯU Ý: 
-                 Mỗi khoa gửi Danh sách đại biểu dự Đại hội HSV trường tối thiểu 10 SV, tối đa 15 SV.
-                 Mỗi khoa giới thiệu tối thiểu 1 SV, tối đa 2 SV tham gia BCH HSV trường
 
MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ TRỰC TIẾP:     Đ/c Tạ Trần Phương Nhung - Chủ tịch Hội sinh viên - 0165 997 0748
                                                                                    Đ/c Hoàng Diệu Linh - Cố vấn - 0987 562 618