Quay lại
Tiếp theo

Thứ sáu, 25/08/2017 | 06:17 GMT+7


Thông báo về việc chuẩn bị văn nghệ phục vụ khai giảng năm học 2017 - 2018

Tải về bản scan dấu đỏ 

Kính gửi: 
        - BCH Chi Đoàn các khoa
        - Ban cán sự các lớp

        Để chuẩn bị cho Lễ Khai giảng năm học mới 2017 – 2018 của trường Đại học Đông Đô diễn ra được long trọng và chu đáo, BTV Đoàn trường Đại học Đông Đô thông báo tới các Liên chi Đoàn, Chi Đoàn và Ban cán sự các lớp về việc đăng ký tiết mục văn nghệ như sau:

1. Đối tượng:
        Toàn thể sinh viên, giảng viên, cán bộ nhà trường. (Sinh viên đăng ký theo Chi Đoàn hoặc đăng ký riêng)

2. Nội dung
        - Chủ đề: Khuyến khích các chủ đề liên quan tới Nhà giáo, Đất nước…
        - Thể loại: Thơ, ca, múa, nhạc, kịch (tiểu phẩm), dance…
        - Số lượng tiết mục: Mỗi đơn vị đăng ký 2 tiết mục (tối đa 1 tiết mục đơn ca).
        - Về âm nhạc: Các đội chủ động chuẩn bị phần nhạc nền của tiết mục tham gia

3. Thời gian và địa điểm
        - Hạn đăng ký tiết mục: 16h30 ngày 01/09/2017 (Trong trường hợp trùng tiết mục BCH Đoàn trường sẽ thông báo để các đơn vị chủ động thay thế)
        - Tổng duyệt chương trình: Từ 16h30 ngày 08/09/2017 tại tầng 6 cơ sở Viện Âm nhạc, đường Mễ Trì, HN
        - Lịch khai giảng: CÓ TRONG THÔNG BÁO RIÊNG

        Để Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018 diễn ra thành công tốt đẹp, BTV Đoàn trường đề nghị BCH Liên Chi Đoàn, Chi Đoàn, Ban cán sự các lớp cáo cấp báo cáo Ban chủ nhiệm khoa để được hỗ trợ và ủng hộ.

 

 
 
 
Nơi nhận:
 
     - Các Liên Chi Đoàn, Chi Đoàn (để thực hiện);
 
     - Ban cán sự các lớp (để thực hiện);
 
     - Ban Chủ nhiệm khoa (để hỗ trợ);
 
     - Đảng Ủy, Ban Giám hiệu (để báo cáo);
 
     - Lưu VPĐ.
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ
 
P. BÍ THƯ
 
 
(đã ký) 
 
 
Tạ Trần Phương Nhung