Quay lại
Tiếp theo

Cơ hội tham gia các dự án chuyên nghiệp cho sinh viên năm thứ 2 khoa Công nghệ thông tin

            Thực hiện chương trình hợp tác đã ký kết giữa khoa Công nghệ thông tin và Hiệp hội Công nghệ thông tin Hàn quốc ngày 22/01/2016, đoàn chuyên gia trong lĩnh vực GAME của Hàn quốc đã đến làm việc với khoa. Tại phòng máy của khoa các chuyên gia Hàn quốc đã trình bày kế hoạch cụ thể chương trình đào tạo lý thuyết,thực hành,phương thức quảng bá sản phẩm…Sau đó các chuyên gia đã DEMO một số GAME trong lĩnh vực giáo dục,giải trí,phát triển tư duy…đối với các lứa tuổi khác nhau.

            Dự kiến trong năm học 2016-2017 khoa sẽ đưa sinh viên năm thứ hai tham gia chương trình này với  những thành viên tiên phong thực hiện các dự án nhằm nâng cao kỹ năng của sinh viên trong quá trình đào tạo.