Quay lại
Tiếp theo

Bài thi từ 5 điểm trở lên được bảo lưu điểm để xét tốt nghiệp

 Theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh chỉ được bảo lưu điểm bài thi tổ hợp nếu điểm toàn bài đạt từ 5 trở lên, và điểm các môn thi thành phần trong từng bài thi đều lớn hơn 1 (không bị điểm liệt).

 Thí sinh được bảo lưu điểm thi của bài thi toán, ngữ văn, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, và bảo lưu điểm thi của từng môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019 nếu bài thi, môn thi đạt từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10). Các thí sinh tự do được bảo lưu kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 để xét tốt nghiệp năm 2019, hồ sơ dự thi cần thêm phong bì ghi rõ họ tên và địa chỉ, nộp hồ sơ ở đâu phải dự thi ở đó...

Khi đăng ký bảo lưu điểm bài thi tổ hợp nào, thí sinh phải ghi đủ điểm của tất cả môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó trong phiếu đăng ký dự thi. Điểm bảo lưu do Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương nơi thí sinh đã dự thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 xác nhận.

 PV