Quay lại
Tiếp theo

Chương trình Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Đông Đô

Ngày 17/03/2023, Đoàn Đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh (KĐCLGD – TĐHV) đã thực hiện khảo sát sơ bộ phục vụ hoạt động khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học Đông Đô.

Tham dự hoạt động đánh giá sơ bộ, về phía Đoàn chuyên gia Trung tâm KĐCLGD – TĐHV có:

- TS. Nguyễn Đình Huy – Phó GĐ Trung tâm KĐCLGD – TĐHV, Phó Trưởng đoàn

- TS. Nguyễn Thị Thu Hà – Thành viên đoàn kiểm định

- PGS. TS Phan Thị Thanh Hội – Thành viên đoàn kiểm định

- ThS. Giản Hoàng Anh – Giám sát viên đoàn kiểm định

Về phía Trường Đại học Đông Đô có sự tham gia của:

- TS. Đoàn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng trường

- TS. Nguyễn Thái Sơn – Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường

- TS. Trịnh Hữu Tuấn – Thành viên Hội đồng trường

- Cùng các Trưởng/ Phó Khoa, Ngành & các cán bộ phụ trách công tác Tự đánh giá

Trước khi bước vào phiên họp, Đoàn đã dành thời gian khảo sát thực tế cơ sở vật chất của Trường; tìm hiểu sơ bộ điều kiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên. Đồng thời, Đoàn đã kiểm tra sơ bộ công tác chuẩn bị cho hoạt động khảo sát chính thức, hồ sơ và minh chứng phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo của Trường Đại học Đông Đô.

Tại phiên họp, Đoàn đã thông báo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, thời gian diễn ra hoạt động khảo sát chính thức; đề xuất bổ sung các tài liệu, hồ sơ, minh chứng; thống nhất về thành phần, số lượng phỏng vấn của các bên liên quan.

TS. Nguyễn Thái Sơn – Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường đã gửi lời cảm ơn đến Đoàn chuyên gia, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu; bổ sung các thông tin, minh chứng cũng như thực hiện tốt các công tác chuẩn bị để đợt khảo sát chính thức diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ, đảm bảo các nguyên tắc làm việc của Đoàn.

Kết thúc buổi làm việc, TS. Nguyễn Đình Huy – Phó GĐ Trung tâm KĐCLGD – ĐHV, Phó Trưởng đoàn và TS. Nguyễn Thái Sơn – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Đông Đô đã ký kết Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ.

Đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục của Trường Đại học Đông Đô dự kiến sẽ diễn ra từ 26/03 đến 31/03/2023.