Quay lại
Tiếp theo

Thông báo: Hỗ trợ phí dịch vụ sử dụng phòng học tại tầng 5, 6 cơ sở 60B Nguyễn Huy Tưởng

Phí dịch vụ áp dụng cho các đơn vị (thời gian sử dụng 4h/buổi)

 

 

 

 Ghi chú:

 • Phòng học 20m2, gồm các phòng 602, 606;
 • Phòng học 24m2, phòng 605;
 • Phòng học 25m2, gồm các phòng 506, 507,509;
 • Phòng học 29m2, gồm các phòng 508, 514;
 • Phòng học 36m2, gồm các phòng 510, 511, 512,513;
 • Phòng học 39m2, phòng 601;
 • Phòng học 41m2, phòng 604;
 • Phòng Hội trường 86m2, gồm (504+505);
 • Phòng HT 129m2 gồm (503+504+505),
 • Phòng HT 172m2 gồm (502+503+504+505),
 • Phòng HT 215m2 gồm( 501+502+503+504+505);
 • Liên hệ: 02437.719.960 – 0983.190.455 Ms Hoa. Email: phamthihoa@hdiu.edu.vn
 • Chi phí in treo bachrop KT: (2,5m*1,5m) phí trọn gói là: 300.000đ – Bên sử dụng thiết kế gửi nội dụng.