Quay lại
Tiếp theo

Lịch công tác tuần từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018

 

THỨ

 
BUỔI SÁNG
 
BUỔI CHIỀU
Thứ Hai
(30/7/2018)
09h00’: Họp giao ban.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Trung tâm.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.
 
Thứ Ba
(31/7/2018)
10h30’: Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Bích - Bí thư Đảng ủy nhà trường.
Thành phần: Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Bí thư các chi bộ, đảng viên chi bộ 4.
Địa điểm: Viện Âm nhạc.
14h00’: Ban Giám hiệu làm việc với Ban biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đông Đô.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.
Thứ Tư
(01/8/2018)
09h30’: Ban Giám hiệu làm việc với Flamingo Resort Đại Lải. Thành phần: Ban Giám hiệu; Trưởng, phó: phòng Marketing and Sales, phòng Công nghệ thông tin và truyền thông, phòng Tuyển sinh, khoa Khoa học xã hội và Kinh tế, Giáo viên chủ nhiệm các lớp ngành Ngôn ngữ Anh, Du lịch.
Địa điểm: Flamingo Resort Đại Lải, Vĩnh Phúc.
 
Thứ Năm
(02/8/2018)
09h00’: Ban Giám hiệu họp với ông Lý Đức Nhật.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.
15h30’: Ban Giám hiệu, Trưởng phòng Tài chính Kế toán làm việc với Ông Vũ Bá Sinh, Vũ Văn Thoái.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.
 
Thứ Sáu
(03/8/2018)
08h30’: Phòng Đào tạo & QLSV họp với Trợ lý giáo vụ và Giáo viên chủ nhiệm lớp.
Thành phần:Phòng Đào tạo & QLSV, Phòng Công nghệ thông tin và truyền thông, các Trợ lý giáo vụ, Giáo viên chủ nhiệm.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.