Quay lại
Tiếp theo

Lịch công tác tuần từ ngày 06.8.2018 đến 10.8.2018

Tải bản scan có dấu tại đây

             

THỨ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

(06/8/2018)

- 9h00’: Họp giao ban toàn trường.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó, các Phòng , Ban, Khoa, Viện, Trung tâm.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.

- 11h00’: Ban Giám hiệu họp với ông Lý Đức Nhật, LS Nguyễn Mạnh Cường.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.

14h00’: Ban Giám hiệu, phòng HC-TH, phòng CNTT&TT họp với công ty TNHH Thiên An.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.

Thứ Ba

(07/8/2018)

 

14h00’: Tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý đào tạo, Quản lý sinh viên, học phí.

Thành phần: Phòng Đào tạo và QLSV, Phòng Tài chính – Kế toán, Ban KTKĐCL&TTGD, Phòng CNTT&TT, Viện đào tạo liên tục, Trợ lý đào tạo các khoa.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.

Thứ Tư

(08/8/2018)

09h00’: Làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Flamingo

Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị: Maketing and Sales, Công nghệ thông tin và truyền thông, Hợp tác và phát triển, khoa Khoa học xã hội và Kinh tế.

Địa điểm: Flamingo Đại Lải

14h00’: Ban Giám hiệu, phòng HC-TH, phòng CNTT&TT họp với công ty CPTT HTC.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.

Thứ Năm

(09/8/2018)

 

 

Thứ Sáu

(10/8/2018)

ĐÓN TÂN SINH VIÊN NHẬP HỌC

Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà 60B, phố Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội